O podjetju

Z več kot 25 letnimi izkušnjami lahko Vibor d.o.o. zadovolji vse potrebe svojih zadovoljnih strank na področju upravljanja z dokumenti. V želji uporabnikom omogočati hitrejše in kakovostnejše storitve, smo v podjetju Vibor d.o.o. vpeljali napredno pomoč uporabnikom na daljavo. Uporabnikom poenostavimo delo, saj se močno zavedamo pomena pristnega odnosa s strankami in ostajamo v večji meri “konservativni” z močno prodajno in tehnično ekipo v Ljubljani, Mariboru in Kopru, ter nudimo pomoč tako, da obiščemo stranko ali svetujemo po telefonu v kolikor to dopušča zahtevnost pomoči.

Naša vizija je postati vodilno podjetje naprednih integriranih rešitev strojne in programske opreme.

V našem podjetju je močno zavedanje vseh zaposlenih in cenimo vsak prispevek k boljšemu razumevanju strank in njihovih potreb. Skrbimo za osebnostni razvoj, zadovoljstvo in uspeh, saj tako skupaj dosegamo jasno začrtane cilje. Želimo ostati »konservativni«, saj se močno zavedamo pristnega in osebnega odnosa s strankami, ki ga ne more nadomestiti sodobna tehnologija, pa čeprav je velikokrat bolj dostopna in hitrejša.

Naši cilji:

 • Izvajanje kvalitetnih storitev
 • Zadovoljne stranke in poslovni partnerji
 • Pridobivanje pozitivnih referenc
 • Izobraževanje zaposlenih na zaokroženem strokovnem področju
 • Povečati odstotek storitev, ki jih nudimo našim strankam
 • Razvijati podjetje skladno z izboljšavami  sistema vodenja

VARNOSTNA POLITIKA (ISO 27001)

Podjetje Vibor d.o.o. je prejemnik certifikata ISO 27001. Naš cilj pri pridobitvi tega certifikata je bil potrditi skladnost s postavljenimi standardi in tako zagotoviti vključenost ter obvladovanje  varovanja informacij v vsakodnevno poslovanje. Vodstvo se je zato zavezalo k zagotavljanju usmeritve in podpore za varovanje informacij  skladno s poslovnimi zahtevami, področno zakonodajo ter predpisi. V ta namen smo v podjetju pripravili in sprejeli Varnostne politike, ki zaposlenim nudijo potrebna navodila vezana na varnostnih informacij, kot tudi podporo pri dogodkih, ki so vezani na možne varnostne incidente.

Pri tem je naš cilj varovanja informacij je stalno izboljševanje kakovosti varnega upravljanja z informacijami ter preprečevanje oziroma zmanjšanje posledic varnostnih incidentov na najmanjšo možno mero. Namen politike varovanja informacij je določiti pomembnost informacij za ustrezno delovanje storitev podjetja in jih ustrezno zaščititi v smislu zagotavljanja

 • zaupnosti: zagotoviti dostop do informacij samo pooblaščenim osebam
 • celovitosti: varovanje točnosti in popolnosti informacij s preprečevanjem nepooblaščenih sprememb
 • razpoložljivosti: zagotavljanje pooblaščenim osebam dostop do informacij, ko jih potrebujejo

Politika varovanja informacij določa varnostne ukrepe in postopke v skladu z varnostno občutljivostjo, poslovno vrednostjo in kritičnostjo informacij ne glede na obliko, v kateri se informacije pojavljajo: v elektronski obliki – na računalnikih, prenosnih pomnilniških medijih ter pri prenosu preko omrežja – ali v fizični obliki – na tekstovnih ter slikovnih izpisih oziroma pri ustnem posredovanju.

Zaradi vse večje odvisnosti poslovanja od informacijskih in komunikacijskih tehnologij se povečuje ranljivost za različne zunanje in notranje grožnje, ki postajajo čedalje bolj razširjene in učinkovite pri povzročanju škode. Politika varovanja informacij s pomočjo varnostnih kontrol postavlja celovit okvir za zagotavljanje varovanja informacij ter izpolnjevanja zahtev zakonodaje.

Politika varovanja informacij ter navodila in postopki varovanja informacij so razviti in usklajeni z zahtevami veljavne zakonodaje in priporočili standardov informacijske varnosti ISO/IEC 27001 in ISO/IEC 27002.

POLITIKA KAKOVOSTI VODENJA (ISO 9001:2015)

Podjejte Vibor d.o.o. svoje storitve izvaja na celotnem območju Slovenije, sedež podjetja pa se nahaja  na območju osrednje Slovenije, na štajerskem območju je locirana poslovna enota, ki v celoti opravlja isto dejavnost kot matično podjetje, ter na obalnem-kraškem območju kjer deluje podjetje Trixin, d.o.o. na področju popravila strojev in naprav, katerega delni lastnik je podjetje Vibor d.o.o..

V želji zagotoviti najvišji nivo kakovosti vodenja, smo se določili poseči po certifikaciji ISO 9001:2015. Skladno s standardom, ki gradi sistem vodenja okoli odjemalca storitev in njegovega zadovoljstva, je pridobitev certifikata za naše podjetje pomenila ne le nadgradnjo in potrditev dosedanjega načina dela temveč tudi željo zagotoviti uspešno politiko kakovosti, za nudenje kvalitetnih storitev ter tako povečali zadovoljstvo strank, kot tudi poslovnih partnerjev. Naše najvišje vodstvo podjetja se zavezuje, da bo v svoje delovanje vključevalo nenehne izboljšave k sistemu vodenja in tako prispevalo k učinkovitem ter kakovostnem vodenju, ob enem pa zagotavljajo dvigovanje zavesti o zahtevah odjemalcev in v zvezi s kakovostjo vodenja.

Z identifikacijo internih delovnih procesov smo uspeli vzpostaviti sistem merjenja zadovoljstva naših strank ter poslovnih partnerjev, ob enem pa smo zadostili vsem zahtevam pridobitve omenjenega certifikata kakovosti vodenja.

Zakaj Vibor:

• Omogočamo širok nabor naprav in programske opreme
• Imamo certificirano in učinkovito ekipo po celi državi
• Nudimo nakup, najem in vzdrževanje naprav
• Omogočamo poglobljeno analizo delovnega okolja
• Iščemo dolgoročne rešitve za uporabnika
• Naš ključ do uspeha je skupno in dolgoročno sodelovanje s kupci
• Skupna pot je pot uspeha in dolgoletnega sodelovanja
• Zagotavljamo partnerski odnos in individualni pristop
• S Kupci gradimo partnerski odnos
• Svetujemo pri vaših odločitvah, da izberete optimalno
• Skupaj z Ricoh – om si prizadevamo za trajnostni razvoj okolja in celotnega človeštva

Vodstvo ter glavna poslovna enota

Vibor Ljubljana

Vibor d.o.o.
Brnčičeva 41D
1231 Ljubljana-Črnuče
Tel. 01 561 33 21
Fax. 01 561 12 54
e-mail: info@vibor.si

Poslovna enota Maribor

Vibor Maribor

P.E. Vibor d.o.o.
Vodovodna 20
2000 Maribor
Tel. 02 250 29 40
Fax 02 250 29 42
e-mail: info@vibor.si

Poslovna enota Koper

Trixin d.o.o.

Obrtniška ulica 1
6000 Koper
Tel: 05 625 91 10
Fax: 05 625 14 00
E-mail: trixin@trixin.si

Vibor d.o.o.
Polno ime Vibor d.o.o., Inženiring, trgovina, servis
Naslov Brnčičeva 11b
Pošta 1231 Ljubljana
ID SI40756653
Matična št. 5727987
Datum ustanovitve April 1993
Zaposlenih 22
Direktor Vinko TRDAN
Tel. +386 (0)1 561 33 21
Fax. +386 (0)1 561 12 54
e-mail info@vibor.si

Ponujamo vam nekaj možnosti, s katerimi se bomo zavezali, da bomo dobro skrbeli za vas do leta 2020 in še dlje.

 • Ponujamo predvidljivost stroškov vzdrževane naprave, saj v celoti
 • Prevzamemo skrb za delovanje, garancijo in potrošni material.
 • Poslovanje z nizko začetno investicijo omogoča najem sodobne naprave, za katero v celoti poskrbimo mi.
 • Prisotnost tehnikov po vsej Sloveniji, servis na lokaciji naprave ali obisk na sedežu podjetja.
 • Napredna tehnologija ponuja pomoč na daljavo v danem trenutku. Vodilo pa je pristen odnos s strankami, ponujena pomoč na lokaciji ali po telefonu.