Varovanje osebnih podatkov

Politika zasebnosti osebni podatkov

Politika zasebnosti osebnih podatkov se nanaša na poslovanje podjetja Vibor, upravljanje ter obdelavo osebnih podatkov uporabnikov naših storitev in pravic posameznikov v tem procesu. Ti pogoji se nanašajo tako na naše poslovanje, kot tudi na našo spletno stran.

Ker nam vaša zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov veliko pomeni, vam zagotavljamo da bomo, kot že do sedaj, z njimi ravnali z največjo skrbnostjo in jih tako zaščitili, uporabili pa jih bomo za izključno opredeljeni namen. Zbranih osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali jih obdelali s pomočjo tretjih oseb, prav tako podatki ne bodo posredovani izven meja EU, obdelava in uporaba  zbranih osebnih podatkov je izključno v domeni podjetja Vibor d.o.o..

Obdobje hranjenja osebnih podatkov

Rok hrambe osebnih podatkov je skladen z zakonom oziroma dokler služijo namenu za katerega so bili zbrani. Po preteku roka hrambe se podatke uniči oziroma anonimizira.

Varovanje, celovitost ter dostopnost podatkov

Skladno z GDOR uredbo je naš cilj, da poleg varovanja osebnih podatkov, skrbimo tudi da so le ti celoviti in dostopni ko je to potrebno. Da vaše osebne podatke zaščitimo pred nedovoljeno uporabo, neavtoriziranim dostopom, razkritjem, spremembami ali celo uničenjem, se poslužujemo tako organizacijskih kot tudi tehničnih ukrepov. Uporabljeni tehnični ukrepi pa so v celoti skladni z ISO 27001 standardom, katerega smo ponosni lastnik.

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke zbiramo oziroma jih obdelujemo na več načinov:

a) Podpora (tehnična) uporabnikom

V okviru naših storitev uporabnikom nudimo tudi tehnično podporo preko elektronske pošte, telefona ali kot storitve na lokaciji, v ta namen v določenem obsegu zajamemo tudi osebne podatke, ki pa jih potrebujemo izključno za samo izvedbo podpore ter za anonimno analizo izvedbe za izboljšavo naših storitev.

b) Marketinške komunikacije

V kolikor ste nam podali svoje soglasje vam preko elektronske občasno pošiljamo aktualne novičke podjetja Vibor d.o.o.. V katerem koli času imate možnost  odjave od prejemanja elektronske pošte neposredno preko povezave v poslani elektronski pošti oziroma preko odjave na elektronski naslov: info@vibor.si.

c) Ankete

Za izboljšanje naših storitev podjetje Vibor d.o.o izvaja anketo zadovoljstva strank naših servisnih storitev. Sodelovanje je na prostovoljni osnovi, rezultati pa so zaupni ter anonimni in jih uporabljamo izključno za namene izboljšave storitev.

Vaše pravice

Skladno z zakonom imate možnost v povezavi z obdelavo osebnih podatkov uveljavitve sledečih pravic: do preklica privolitve , do dostopa do osebnih podatkov (15. člen GDPR), do popravkov osebnih podaktov (16. Člen GDPR), do izbrisa (17. Člen GDPR), do omejitve obdelave (18.člen GDPR), do prenosljivosti osebnih podatkov (20. Člen GDPR), do ugovora  obdelave osebnih podatkov (21. Člen GDPR).

Vsak posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri  nadzornemu organu.

Za  uveljavitev pravic nam lahko pošljete elektronsko sporočilo na info@vibor.si, kjer navedete vašo zahtevo. Na vašo zahtevo za uveljavitev pravic bomo v zakonsko skladnem rok (najksneje v roku enega meseca) tudi odgovorili. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec osebnih podatkov od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, ko lahko dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.