Dostop do informacij je lahko v vašem podjetju najšibkejši člen

Logistična podjetja danes lahko narekujejo hitrost sprememb na področju digitalizacije saj je tesno povezana z vsemi procesi, ki se odvijajo v digitalnem okolju.

Vse bolj jasno je, da ima lahko tudi transportno podjetje veliko izgube prihodkov zaradi slabega dostopa do tehnologije, kar so podkrepile že mnoge mednarodne študije, med njimi sodi tudi tehnološki velikan podjetje Ricoh Europe. Gledano na ravni Evrope podjetja skupno ocenjujejo, da so povprečno izgubila 15% prihodkov zaradi nezadostnega dostopa do tehnologije.

Cilj vsakega podjetja bi moralo biti varno in stabilno okolje za tisk in hrambo ter dostop do dokumentov. Rešitev mora omogočati zmanjševanje stroškov, varno okolje za tiskanje, kopiranje, skeniranje, faksiranje in distribucijo dokumentov. Varnost internih dokumentov v organizacijah je brez ustrezne rešitve lahko nehote izpostavljena in predstavlja veliko nevarnost za zlorabo ključnih podatkov. Varnost dokumentov je ključnega pomena za varovanje občutljivih poslovnih informacij in bistvenega pomena za ohranjanje konkurenčne prednosti.

Da lahko transportna podjetja obvladujejo velike količine dokumentov in informacije je potrebno optimizirati procese vse od nastanka dokumenta pa do njegove končne poti – hrambe. Optimizacije delovnih procesov je ključna za odpravo ozkih grl tudi v administraciji, ki je osnova za nadaljnjo interakcijo s prevozniki, prejemniki tovora in nenazadnje ključnega pomena tudi interakcijo z vodstvom.

Analize transportnih podjetij so pokazale, da imajo ravno največ težav z administrativnimi ovirami in zahtevami pri poslovanju.

Kako to rešujemo danes?

Danes je v podjetjih porast iskanja prihrankov in področje tiska je lahko eno od prvih ukrepov za zmanjševanje stroškov.

Tako kot se delajo strateški plani na ravni podjetja za nekaj let vnaprej, se je potrebno lotiti tudi planiranja infrastrukture tiska, preudarno in s pomočjo profesionalcev. Potreben je celostni pristop pri upravljanju s tiskanjem, saj vsaka organizacija »diha« drugače in ima različne potrebe.

Celostni pristop pomeni natančno analizo trenutne infrastrukture tiska.

Uporaba tiskalnikov in večopravilnih naprav je danes morda še bolj prisotna v organizacijah kot kdaj koli prej saj naprave niso več izključno orodje za tisk in kopiranje temveč ponujajo napredne rešitve, kar nemalokrat pomeni prihranek časa, varen pretok dokumentov, enkripcijo in še mnogo drugega. Vsekakor pa Ricoh naprave ponujajo povezljivost z naprednim razvojem informacijske tehnologije.

Vas zanima kako povezujemo poslovne interakcije? Za več informacij nas kontaktirajte na prodaja@vibor.si pokličite našo številko (0)1 561 33 21.