Drevesne strukture map so po navadi definirane po letnicah, tipu dokumenta (računi, pogodbe, reklamacija, aneksi…), kar pomeni, da imate lahko dokumente, ki so vezane na poslovnega partnerja tudi v več različnih mapah. Posledično se porabi veliko časa za iskanje dokumentov in smiselno združevanje le teh.

Iskanje, shranjevanje, potrjevanje dokumentov ter učinkovito vodenje procesov, ki so vezani na stranko ali projekt enostavno z boljšo komunikacijo in hitrim dostopom do informacij znotraj podjetja ostajate daleč pred konkurenco.

S sistemom DocuWare za upravljanje z dokumenti lahko transparentno, varno in ažurno obvladujete poslovnega partnerja in njegove zahteve.

Predstavljajte si, da lahko v trenutku najdete željeno informacijo samo z enim klikom ali vpisom ključne besede preko katere lahko dostopate do ostalih povezanih informacij (kot npr. pogodbe, razpisi, računi …).

Sistem DocuWare zagotavlja hrbtenico vseh informacij kar pomeni priklic vseh ključnih dokumentov, ki so vezani na poslovnega partnerja.

Poleg hitrega dostopa do željenih dokumentov, ki so varno shranjeni v elektronskem arhivu, lahko enostavno in hitro posredujete dokumente v vpogled ali potrditev, kar dodatno razbremeni delovne procese saj se čas obdelave dokumente bistveno skrajša.

Danes je še vedno trend shranjevanja poslovnih informacij v skupne mape ali na osebnem računalniku…

Povezljivost in takojšnjo dostopnost različnih tipov dokumentov, ki so vezani na poslovnega partnerja zagotavlja konkurenčno prednost saj lahko v danem trenutku pospešite delovne procese ali pa se nemudoma odzovete na potrebe strank.

Preberite še:

Nabava Prodaja Finance

Želite ponudbo? Nadaljuj