Koristi varnega elektronskega podpisa ob prevzemu blaga

 • Izhodni račun in dobavnica

  se natisne samo 1x za kupca.

 • Takojšen vpogled

  računa/podpisane dobavnice v sistemu.

 • Poslovne enote NE pošiljajo

  več dokumentov v upravo preko pošte/kurirja.

 • Avtomatizirano združevanje

  pripadajoče dobavnice k računu.

 • Ni več fizičnega arhiva

  kar pomeni prihranek pri registratorjih, prostoru itd.

 • V celoti zagotovljena

  pravna varnost dokumentov.

Tablica tudi v poslovnem okolju postaja nepogrešljiva, če želimo poslovanje delno ali v celoti digitalizirati. Podpisna tablica ob izdaji blaga ne pohitri samo omenjenega procesa temveč poskrbi za celotni poslovni dogodek, ki je vezan na izdajo blaga.

Del obveznega poslovnega procesa ob izdaji blaga je tudi izdaja dobavnice oz. dobavnice/računa za katere zakon veli, da mora biti s strani kupca tudi podpisana. Poznana praksa je, da se dobavnica in račun natisneta v dveh izvodih in sicer en izvod gre kupcu in enega (podpisanega) zadrži prodajalec.

S predlagano rešitvijo DocuWare zagotovimo avtomatski elektronski zajem IZHODNIH RAČUNOV (lahko tudi na več lokacijah – poslovne enote). Izhodni računi se za vašo evidenco shranijo v elektronski arhiv samodejno in logično ter do njih lahko dostopate v trenutku.

Nič več papirja prosim. Brezpapirna dobavnica zahvaljujoč e-podpisu.

Elektronsko podpisane izhodne dobavnice ravno tako avtomatsko shranijo v elektronski arhiv s čimer dosežemo zmanjšanje stroškov, izboljšamo učinkovitost ter poskrbimo za pravno veljavnost dokumentov saj se bo na dobavnico pripel tudi certifikat, ki bo zagotavljal zakonsko hrambo za čas veljavnosti elektronskega podpisa.

Izdaja blaga s podpisno tablico za izhodne dobavnice, vam zagotovi večji nadzor nad nastalimi dokumenti v elektronski obliki, potekom arhiviranja, avtomatizirano povezovanje z izdanimi računi, večjo varnost ter preglednost.

Je elektronski podpis enak fizičnemu?

Ob vsem tem je zagotovljen Varen  elektronski podpis, overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Torej ima enako dokazno vrednost kot lastnoročni podpis, kar pomeni, da se bo kupec podpisal na TABLICO in ne več na fizično dobavnico.

Da vam ni potrebno shranjevati izdanih računov in podpisanih dobavnic v fizični obliki za lasten arhiv pomagamo pri pripravi in izdelavi notranjih pravil, kar pomeni, da vsak shranjen dokument v sistemu DocuWare velja kot original oz. je pravno veljaven.

Želite ponudbo? Nadaljuj